Ručně broušené sklo bylo vždy považované za luxusní výrobek. Oproti lisování je dekorování ručním broušení mnohem náročnější. Porovnáte-li stejný dekor lisovaný a ručně broušený, již na první pohled si všimnete mnohem detailnějších a jemnějších zářezů u ručně broušené skleničky. Rozdíly jsou tak výrazné, že je nepřehledné ani laik. Ani sebelepší stroj zde nemůže konkurovat rukám brusiče.

Jednotlivé fáze broušení na příkladu skleničky v tradičním dekoru klasika

Výchozí surovinou je naprosto hladká sklenička z olovnatého křišťálu - surovina je hladká jak na bocích, tak i na dně. V této podobě skleničku dostává do rukou kreslička, která nakreslením hlavních vertikálních a horizontálních čar vytvoří síť dekoru. Po správném zakreslení brusič s maximální přesností vybrousí vertikální a horizontální hluboké řezy a vytvoří tak kostru dekoru.

hlavni_rezy_brusu.jpg

Dno skleničky nese obraz krásné symetrické hvězdy. Tato hvězda je ručně broušená ve dvou fázích. Brusič v prvním kroku nahrubo nařeže základní tvar hvězdy, kterou vzápětí dokončí jemným brusem. Jakmile jsou hlavní řezy a dno skleničky dokončené,  přichází na řadu jemné ruční broušení. Tyto jemné řezy provádí brusič s velkým důrazem na přesnost. U práce brusiče dvojnásob platí pořekadlo dvakrát měř, jednou řež, protože jakákoli chyba je neopravitelná.

Na konci této fáze sklenička opouští brusírnu a přesouvá se do leštírny. Sklenička se leští ponořením do lázně tvořené směsí kyseliny fluorovodíkové a chlorovodíkové. Tím se leští celá sklenička a všechny doposud matné vybroušené řezy dostávají lesk jako nebroušené plochy sklenice. Z leštírny se sklenice vrací zpět k brusičům a následuje poslední operace - matování. Matování je velmi jemné broušení. Správně se provádí kamenným brusem. Již se neleští a zůstává tedy matné. Tímto finálním krokem je sklenička dokončená. Následuje umytí, poslední kontrola, zabalení a cesta k zákazníkovi.

Díky přítomnosti oxidu olovnatého má sklo brilantní třpyt na broušených a následně vyleštěných plochách. Umožňuje tak realizaci rozmanitých dekorů provedených ručním broušením. Konečný výrobek je výsledkem precizní práce malířky, brusičů, matýřek a pracovníků leštírny.